Aivohalvaus hyvin iäkkäillä

Ruotsalaisen 3 vuoden seurantatutkimuksen mukaan lähes viidennes 85 vuotiaista on sairastanut aivohalvauksen, joskin vain runsas puolet näistä löytyi pelkästään potilaan oman ilmoituksen perusteella. Kohonnut systolinen verenpaine ja naissukupuoli lisäsivät aivohalvauksen riskiä seurannassa ja myös aivohalvauksen ja dementian välillä todettiin yhteys. Yli 85-vuotiaiden verenpainehoidon kokonaishyödyt ja –riskit ovat kuitenkin vielä selvittämättä. Tätä tutkitaan menillään olevassa HYVET-tutkimuksessa, johon otetaan mukaan yli 80 vuotiaita verenpainepotilaita.

Liebetrau ym. Stroke. 2003;34:2617 http://www.ahajournals.org