Sopimattomat lääkkeet - lista uusittu

Ns. Beersin kriteerit iäkkäille potilaille sopimattomista lääkkeistä on uusittu. Listat löytyvät Archives of Internal Medicine lehden joulukuun numerosta ja ovat vapaasti nähtävissä.(Updating the Beers Criteria for Potentially Inappropriate Medication Use in Older Adults Results of a US Consensus Panel of Experts)

Fick ym. Arch Intern Med. 2003;163:2716-2724. http://archinte.ama-assn.org