Elämänlaadun mittaaminen dementiapotilailla

Terveyteen liittyvän elämänlaatun mittaaminen nähdään yhä tärkeämmäksi kun arvioidaan esim. erilaisten hoitojen vaikuttavuutta. Useita mittareita on käytettävissä, kuten suomalainen 15D, alunperin amerikkalainen, mutta useille kielille käännetty SF-36 (RAND-36) ja eurooppalainen EQ-5D. Nämä ovat ns. geneerisiä mittareita, jotka eivät ole sidottuja määrättyyn sairauteen, vaan niiden tuoloksia voidaan vertailla esimerkiksi erilaisten potilasryhmien välillä.

Dementiapotilaiden kohdalla on epäilty elämänlaadun mittaamisen luotettavuutta. Ranskalaiset tutkijat selvittivät lyhyen EQ-5D mittarin käyttöä 142:lla dementiapotilaalla, joiden keskimääräinen MMSE-pistemäärä oli 13. Valtaosa vastasi kysymyksiin koulutetun haastattelijan avulla, keskimäärin aikaa kului 15 min, joskin vaihtelu oli suurta. Testin käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta arvioitiin monin tavoin, yleinen johtopäätös oli että testin avulla voidaan saada tietoa myös dementiapotilaiden elämänlaadusta.

Ankri ym. J Clin Epidemiol 2003;56:1055-63