Verisuoniperäisen dementian hoito -- uusi hoitotapa

Alunperin Alzheimerin taudin lääkkeinä käyttöön tulleiden kolinesteraasin estäjien käyttö on levinnyt myös muiden dementiamuotojen ja dementian käytösoireiden hoitoon. Uusimmassa tutkimuksessa rivastigmiinin hyöty näyttää ulottuvan myös verisuoniperäisen dementian hoitoon. Rivastigmiinihoidolla oli lisähyötyä potilailla, joilla oli sekä Alzheimerin tauti että kohonnut verenpaine (=keskeinen aivovaltimotaudin riskitekijä). Tämä löydös on tärkeä, koska suuri osa dementioista on ns. sekamuotoja, niissä on sekä Alzheimerin taudin että verisuoniperäisen dementian piirteitä. Tuloksella onkin tutkijoiden mukaan merkitystä sille, miten kolinesteraasin estäjiä jatkossa käytetään - aihealue laajenee. Mielenkiintoista on myös se, tehostavatko esim. rivastigmiinin ja verenpainelääkkeiden vaikutukset toisiaan.

Erkinjuntti ym. Int J Clin Pract 2003;57:756-760