Vanhus ja veri-symposium 6.1.2004 Lääkäripäivillä

Societas Gerontologica Fennica, Suomen Hematologiyhdistys ja Suomen Kliinisen Kemian Yhdistys järjestävät Vanhus ja veri-symposiumin Lääkäripäivät 2004-kongressissa.Tavoite perehdyttää hematologiaa sivuaviin keskeisiin näkökohtiin erityisesti iäkkäillä potilailla. Kohderyhmä vanhuspotilaita hoitavat lääkärit. Erikoistumis-koulutus 1 tunti, alat geriatria, kliininen hematologia, kliininen kemia, sisätaudit ja yleislääketiede. Erityispätevyys: hematologiset laboratoriotutkimukset.

OHJELMA:

Aika Tiistai, 06.01. 10:15 - 11:35

10:15 Verenkuvan viitearvot ja ikääntyminen.Verenkuvan uudet viitearvot on otettu käyttöön Suomessa.

Prof. Eeva-Riitta Savolainen, OYS

10:35 ASA, antikoagulantti- ja trombolyysihoito vanhusten valtimotaudin hoidossa

Dos. Timo Strandberg, HYKS

10:55 Hb 100 - mitä tehdä?

LT Riitta Antikainen, Oulun kaup.sair.

11:15 Hematologisten maligniteettien hoitolinjat iäkkäillä

LL Anders Almqvist, Vaasan KS

11:35 Päätös

Lääkäripäivät 2004