Arvostavatko sairaat yli 80 vuotiaat elämän laatua vai määrää?

Amerikkalaiset tutkijat selvittivät 414 yli 80 vuotiaan sairaalapotilaan aineistossa, oliko potilaiden mielestä elämän pituus sen laatua tärkeämpi. Potilaiden omaa mielipidettä verrattiin heitä hoitavien arvioon. Vaikka vain n. 31% potilaista arvioi elämänlaatunsa erinomaiseksi tai erittäin hyväksi, he eivät yleensä juurikaan olleet valmiit vaihtamaan erinomaista terveyttä lyhyempään elämään. 69 % olisi vaihtanut korkeintaan yhden kuukauden kahdestatoista erinomaiseen terveyteen. Ulkopuoliset eivät kovinkaan hyvin pystyneet potilaiden mielipiteitä arvaamaan.

Usein ajatellaan, että ainakin vanhuusiässä elämänlaatu jo hyvinkin korvaisi lyhyempää jäljellä olevaa elämää. Näin ei siis ainakaan tutkituilla amerikkalaisilla yli 80 vuotiailla näyttäisi pääsääntöisesti olevan. Ja mielipidettä pitää kysyä potilaalta itseltään, ei ulkopuolisilta.

Journal of the American Medical Association 1998;279:371-375