Geriatrisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishanke

Vanhustyön keskusliitto on käynnistänyt laajan, Raha-automaattiyhdistyksen rahoittaman geriatrisen kuntouksen tutkimusprojektin. Siinä pisimmällä ovat vanhusten yksinäisyyttä ja omaishoitajia koskevat hankkeet. Näitä esittelevä tutkimusraportti on vastikään ilmestynyt Vanhustyön keskusliiton kustantamana.

www.vanhustyonkeskusliitto.fi