Uusia tutkimusraportteja

Vanhustyön keskusliiton julkaisusarjassa on ilmestynyt 2 uutta tutkimusraporttia: Omaishoidon tukeminen Suomessa (Tutkimusraportti 2) ja Ikääntyneiden yksinäisyys (Tutkimusraportti 3). Molemmat kuuluvat Geriatrisen kuntotuksen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen.

www.vanhustyonkeskusliitto.fi