D-vitamiini ja kaatumiset lonkkamurtuman jälkeen

Aika hämmästyttäviä tuloksia saatiin aikaan D-vitamiinin annolla lonkkamurtuman jälkeen. Potilaat satunnaistettiin saamaan D-vitamiinia pistoksena joko yksin tai yhdistettynä kalsiumsubstituutioon tai suun kautta D-vitamiinia + kalsiumia. Kontrolliryhmä oli ilman näitä hoitoja. Vuoden seurannan aikana D-vitamiinia saaneiden kaatumisriski väheni puoleen. D-vitamiinia saaneiden luun mineraalitiheys myös koheni. D-vitamiinin ja kalsiumin yhdistelmä näytti tehokkaammalta kuin pelkkä D-vitamiini.

Harwood ym Age Ageing 2004;33:45-51