Homokysteiinin pienentäminen ei estänyt valtimotauteja

Korkea homokysteiinipitoisuus on valtimotautien riskitekijä, mutta onko se myös syytetekijä, on edelleen epävarmaa. Saattaa olla, että korkea homokysteiinipitoisuus vain heijastaa valtimoiden ateroskleroosin astetta. B-vitamiinin (foolihappo) annolla voidaan pienentää homokysteiinipitoisuutta ja B-vitamiiniterapia on jo jopa sirtynyt kliiniseen käytäntöönkin aivohalvauspotilaita hoidettaessa.
Suuriannoksisen B-vitamiinihoidon hyödystä ei kuitenkaan saatu näyttöä suuressa satunnaistetussa tutkimuksessa aivoinfarktipotilailla. Suuriannoksinen B-vitamiinihoito pienensi kyllä homokysteiinipitoisuutta tavanomaista monivitamiinivalmistetta saaneisiin nähden, mutta uusien valtimotautitapahtumien ilmaantumiseen 2 vuoden aikana ei homokysteiinin pienentymisellä ollut vaikutusta. On tietysti mahdollista että pitempiaikaisella ja vielä suuriannoksisemmalla hoidolla vaikutuksia myös päätetapahtumiin voitaisiin todeta, mutta mitään näyttöä tästä ei tällä hetkellä ole.

Toole ym. JAMA. 2004;291:565-575 http://www.jama.com