Eteislepatuksen merkitys

Eteislepatuksen merkitys ennusteen kannalta on epäselvä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin 59 eteislepatuspotilaan kohtaloita. Yli puolella lepatus muuttui eteisvärinäksi ja myös aivohalvausriski oli lisääntynyt. Eteisvärinäpotilaiden tapaan, myös eteislepatuksessa olisi syytä harkita antikoagulanttihoitoa, ainakin yli 65 vuotiailla?

Halligan ym. Ann Intern Med 2004;140:265-8 http://www.annals.org