Katsaus naisten virtsainkontinenssista

Katsauksessa on käyty läpi uusin, naisten virtsainkontinenssia koskeva tutkimustieto, mukana 66 tutkimusraporttia. Virtsainkontinessi on merkittävä, elämänlaatua heikentävä terveysongelma, jolla on useita taustatekijöitä. Osaan näistä voidaan hyvin vaikuttaa ei-lääkkeellisin keinoin, mm. lantionpohjan lihasten harjoituksin. Antikolinergisistä lääkkeistä on apua osassa tapauksia, myös kirurgisia hoitomuotoja on tarjolla.

Holroyd-Leduc ym JAMA. 2004;291:986-995. http://www.jama.com