Kaatuminen ja ennuste vanhainkotiasukkailla

Kaatuminen merkitsee huonoa 5-vuotisennustetta vanhainkodissa asuvilla vanhuksilla . Näin oli erityisesti miehillä ja niillä, jotka kaatuivat kahdesti vuoden aikana. Ratkaisevaa ei ollut loukkasiko itseään kaatumisen yhteydessä. Kaatumisen taustalla olevia syitä pitää siis selvittää, jos ennustetta halutaan parantaa, unohtamatta suojata potilaita myös itse kaatumisen seurauksilta.

Nurmi ym. Arch Geront Geriatr 2004;38:1-10