Alaraajan laskimotukoksen jälkiseurausten ehkäisy

Alaraajan syvän laskimotukoksen jälkeen jopa joka kolmannelle voi kehittyä ns. posttromboottinen oireyhtymä. Se on alaraajan krooninen oireisto, joka ilmenee mm. turvotuksena, kipuina, ihomuutoksina ja säärihaavoina. Oireyhtymän kehittymistä voidaan ehkäistä joustavien, painetta aiheuttavien sukkien tai sidosten avulla. Tässä katsauksessa on käyty läpi hoidosta tehdyt satunnaistetut ja kontrolloidut tutkimukset. Johtopäätös on, että painesukkien hyöty on selvä ja sivuvaikutukset vähäisiä. Niiden tulisi kuulua syvän laskimotukoksen rutiinihoitoon.

Kolbach ym. The Cochrane Library, Issue 1, 2004