Lääkehoidosta hyötyä dementiassa - ehkäisykin mahdollista

Alzheimerin taudin ja verisuoniperäisen dementian rajat ovat hämärtymässä. Tähän sopii hyvin se, että Alzheimerin taudin hoidossa käytettyjen kolinesteraasi-inhibiittorien (donepetsiili, galantamiini, rivastigmiini) hyödyistä on lisääntyvästi näyttöä myös verisuoniperäisessä dementiassa. Lääkitys kohentaa potilaiden kognitiota ja selviytymistä jokapäiväisitä toimista sekä vähentää käytöshäiriöitä. Verisuoniperäistä dementiaa voidaan toisaalta ehkäistä hoitamalla riittävän ajoissa sen keskeisiä riskitekijöitä, kohonnutta verenpainetta ja dyslipidemiaa, ja pitkäaikaisissa seurantatutkimuksissa nämä riskitekijät ovat ennustaneet myös Alzheimerin tautia.

Erkinjuntti ym. Stroke 2004 Mar http://www.ahajournals.org Erkinjuntti ym. Int J Clin Pract. 2003 Nov;57(9):756-60