Olantsapiinin käytöstä varoitus

Euroopan lääkearviointivirasto, EMEA, on ilmoittanut, että olantsapiini (Xyprexa) näyttää lisäävän iäkkäiden dementiapotilaiden aivoverenkiertohäiriöiden määrää noin kolminkertaiseksi (1,3 % vs 0,4 %) ja kuolleisuutta noin kaksinkertaiseksi (3,5 % vrs 1,5 %). Dementiapotilaiden käytöshäiriöiden hoidossa tarvitaan tältäkin osin erityistä varovaisuutta.

EMEA/CPMP/