Ennuste Alzheimerdiagnoosin jälkeen

Amerikkalaisessa tutkimuksessa selvitettiin Alzheimerin taudinkulkua diagnoosin jälkeen. Mukana oli 521 Alzheimerin taudin diagnoosin saanutta potilasta. Keskimääräinen elossaoloaika oli lyhyempi miehillä (4.2 vuotta) kuin naisilla (5.7 vuotta). Ennusteeseen vaikuttivat huonontavasti lähtövaiheen MMSE pisteet alle 18, lähtövaiheen dementia-arvio, frontaalidementiaan viittaavat löydökset, ekstrapyramidaalioireet, tasapainohäiriö, kaatumiset, sydämen vajaatoiminta, sepelvaltimotauti ja diabetes. Varsin yksinkertaisesti saatavista tiedoista saa siis osviittaa Alzheimerin ennusteen arviointiin.

Larson ym. Ann Intern Med 2004 April 6, 501-9 http://www.annals.org