Meta-analyysi iäkkäiden kaatumisten ehkäisystä

Huolellisesti tehdyssä analyysissa selvitettiin eri toimenpiteiden hyötyä iäkkäiden kaatumisen ehkäisyssä. Analyysissa oli mukana 40 satunnaistettua ja kontrolloitua tutkimusta. Niissä käytetyt toimenpiteet oli jaettu seuraavasti: 1) monitekijäinen, yksilöllisen kaatumisriskin arviointi ja hoito, 2) fyysinen harjoittelu, 3) ympäristöön kohdistuvat, kaatumisriskiä vähentävät muutokset ja 4) koulutusohjelmat. Meta-analyysin mukaan kaatumisten ehkäisystä on hyötyä, tehokkain toimenpide oli monitekijäinen kaatumisriskin vähentäminen, toiseksi tehokkain fyysinen harjoittelu.

Chang ym. BMJ 2004, 20 March, http://www.bmj.com