La Carita-säätiön apurahat haussa

La Carita-säätiön tehtävänä on vanhusten ja ikääntyvien hyvinvoinnin
edistäminen Suomessa. Tähän tarkoitukseen liittyviin tutkimuksiin ja niiden
käytännön sovelluksiin säätiö jakaa tänä vuonna kaksi viidentuhannen (5.000) euron määräistä apurahaa ensisijaisesti sosiaaligerontologisiin tutkimuksiin.

Vapaamuotoiset hakemukset, joihin tulee sisältyä tutkimussuunnitelma,
pyydetään lähettämään 9.8.2004 mennessä säätiön asiamiehelle Pertti
Enävuolle osoitteella Puistokaari 7 A 6, 00200 Helsinki. Lisätietoja
tarvittaessa saa asiamieheltä puh. 09-671615.

Apurahat jaetaan Vanhustenpäivän valtakunnallisen pääjuhlan yhteydessä
3.10.2004 Turussa.