Nokturian hoitovaihtoehtoja

Nokturia eli tihentynyt yöllinen virtsaamistarve on hankala ja varsin tavallinen vaiva ikääntyneillä. Katsauksessa käydään läpi nykyiset hoitovaihtoehdot. Miehillä nokturia usein liitetään eturauhasongelmiin, mutta syitä on monia niin miehillä kuin naisillakin. Hoidon määrittely vaatii tarkkaa taustasyyn selvittelyä ja virtsaamispäiväkirjan pitoa. Tämän mukaan nokturia voidaan jakaa kolmeen tyypiin: 1) koko vuorokauden virtsamäärä on lisääntynyt (polyuria), 2) vain yöllinen virtsamäärä on lisääntynyt, 3) virtsarakon kapasiteetti on pienentynyt. Syystä johtuen hoito voi olla elintapoihin puuttuvaa (esim. iltainen nesterajoitus, tukisukat), lääkkeellistä (esim. iltapäivisin otettava diureetti) tai kirurgista. Jos tavanomaiset hoidot eivät auta, uutena konstina on menestykselä kokeiltu ns. sakraalista neuromodulaatiota, laitetta, jolla voidaan vaikuttaa virtsarakon toimintaa säätelevään hermoon ja näin vähentää tihentynyttä virtsaamistarvetta.

Marinkovic ym. BMJ 2004;May 1, 1063-6. http://www.bmj.com