Valohoitoa dementiaan?

Kirkasvaloterapiaa on käytetty mm. tiettyjen mielialahäiröiden hoidossa ja siitä saattaisi olla apua dementiaankin liittyvien ongelmien hoidossa. Tutkimuksista tehty Cochrane katsaus osoittaa kuitenkin, ettei hyötyä ole voitu tutkimuksissa osoittaa dementiapotilailla. Toisaalta tehtyjen tutkimusten laatu on ollut puutteellinen ja siltä kannalta valoterapian lopullinen hyöty on avoin.

Morgan ym. The Cochrane Library, Issue 2, 2004