Vanhusten psyykenlääkitys

Psyykkiset oireet ja käytöshäiriöt olivat hyvin tavallisia helsinkiläisillä vanhuksilla vanhainkodeissa ja geriatrian akuuttiosastoilla vuonna 2000 . Perusteellisesti tutkituista 425 potilaasta 255:llä todettiin dementia. Psyykkisistä oireista tavallisimpia olivat psykoottiset oireet, 43 %:lla oli depressio, 26 % oli agitoituneita ja saman verran apaattisia. 87 % potilaista sai jotain psyykenlääkettä, 11 % vähintään neljää. Dementiapotilaista 42 % sai jotain vanhaa neuroleptiä, 34 % ahdistuslääkkeitä ja 13 % uusia neuroleptejä. Antikolinergisesti vaikuttavia lääkkeitä – jotka voivat sekä huonontaa kognitiota että pahentaa käytöshäriöitä – sai 20 % tutkituista. Alzheimerlääkkeitä sai vuonna 2000 (jolloin niiden hyöty oli jo osoitettu) vain 3 % dementiapotilaista.

(Pitkälä ym. International Pyschogeriatrics 2004;16:61-74