Tulehdustaudit ja vanhusten toimintakyky

Sveitsiläisen tutkimuksen mukaan infektiot ovat sekä seuraus että syy toimintakyvyn huonontumiselle vanhainkotivanhuksilla. Yli 1300 vanhuksen toimintakyvyn muutoksia, infektioita ja kuolleisuutta seurattiin 6 kuukauden ajan. Infektioiden ja kuolleisuuden välillä ei todettu merkitsevää yhteyttä, mutta toimintakyky huononi portaittain infektioiden määrän mukaan. Toisaalta lähtövaiheessa huonompi toimintakyky ennusti infektioiden ilmaantumista seuranta-aikana. Infektoiden asianmukainen ehkäisy ja hoito on yksi tapa säilyttää vanhainkotivanhusten elämänlaatua. Toisaalta infektio voi olla myös elämän väistämätön viimeinen vaihe, eikä kaikkia infektioita voida estää ja hoitaa.

Bula ym, JAGS 2004;52:700