100-vuotiaiden terveys

Tanskalaisia 100-vuotiaita koskeneessa tutkimuksessa suurelta osalta (72 %) löytyi jokin sydän- ja verenkiertoelimistön sairaus. Aiempi sydänifarkti oli ollut 27 %:lla, kohonnut verenpaine (vähintään 140/90) runsaalla puolella ja krooninen eteisvärinä 17 %:lla. Sydämen vajaatoimintaan viittaava laboratoriotulos oli lähes kaikilla (94 %), mutta vain 32 %:lla oli kliininen sydämen vajaatoiminta. Hyvään 15 kuukauden ennusteeseen liittyi painoindeksi yli 28, kohtalaisen hyvä kognitio (MMSE pisteet 23-30) ja erinomaiseksi arvioitu subjektiivinen terveydentila. Varsin yksinkertaiseilla testeillä voi siis pohtia 100 vuotiaan ennustetta.

Andersen-Ranberg & Jeune, 17:e Nordiska Kongressen i Gerontologi, Stockholm 23-26.5.2004