Uusia tutkimustuloksia

Kahdesshttp://www.nejm.org/ numerossa (February 19 ja February 26, 1998) on useita geriatriaa sivuavia tutkimusraportteja. Osteoporoosi: estrogeenihoidolla on jo vakiintunut asema naisten osteoporoosin ehkäisyssä vaihdevuosien jälkeen. Sivuvaikutukset tai muut syyt saattavat kuitenkin estää hoitoa. Englantilaiset tutkijat vertasivat alendronaattihoitoa (Fosamax) hormonihoitoon ja totesivat sen lähes yhtä tehokkaaksi luukadon estäjäksi. Jo aiemmin alendronaatin on myös todettu ehkäisevän osteoporoottisia luunmurtumia.

Alzheimerin tauti: veressä kiertävä apolipoproteiini E (ApoE) esiintyy ihmisissä yhtenä kolmesta muodosta: e2, e3 tai e4; tämä on varsin yksinkertaisesti selvitettävissä verinäytteestä. Jo aiemmin on todettu e4 tyypin jollain lailla altistavan Alzheimerin taudin kehittymiselle. Mm. omassa tänä vuonna Amerikan geriatriyhdistyksen lehdessä julkaistavassa tutkimuksessamme totesimme ApoE4-tyypin 5 vuoden seurannassa ennakoivan kuolemanvaaraa ja dementian kehittymistä yli 75-vuotiailla.

Amerikkalaiset tutkijat selvittivät ApoE4:n mahdollista diagnostista käyttöä yli 2000 potilasta käsittävässä tutkimuksessa, ja totesivat sen - yhdistettynä kliinisiin kriteereihin - tarkentavan Alzheimerin taudin diagnostiikkaa.

Kolmannessa tutkimuksessa selviteltiin finasteridin (Proscar) vaikutuksia hyvänlaatuisen eturauhasen liikakasvun aiheuttamiin ongelmiin n. 3000 miehellä. Lumehoitoon verrattuna finasteridihoito vähensi virtsatieoireita ja eturauhaskirurgian tarvetta. Hoidon hyödyt alkoivat tulla esille jo n. 4 kuukauden hoidon jälkeen.

New England Journal of Medicine, February 19 &26, 1998