Bentsodiatsepiinit ja lonkkamurtumariski

Bentsodiatsepiinien käyttöön näyttää liittyvän lisääntynyt lonkkamurtumariski. Tämä kävi ilmi myös n. 125 000 henkilöä käsittäneessä tutkimuksessa, jossa lonkkamurtumien määrä oli suuri,yli 2300 . Riski oli suurin 2 ensimmäisen viikon aikana lääkkeen aloituksesta ja väheni sen jälkeen. Vastoin aiempia tutkimuksia, lyhytvaikutteiset bentsodiatsepiinit eivät näyttäneet pitkävaikutteisia turvallisemmilta.

Wagner ym. Arch Intern Med. 2004;164:1567-1572. http://www.jama.com