Kaliumvaara

RALES-tutkimuksessa osoitettiin spironolaktoni-diureetin hyöty sydämen vajaatoimintapotilailla, kun lääke yhdistetään muuhun lääkitykseen. ACE-estäjälääkkeet ovat vajaatoiminnan vakiintunutta hoitoa, mutta niiden ja spironolaktonin yhdistelmä voi johtaa vaaralliseen kaliumtason nousuun. Tämä näkyi myös kanadalaisessa tutkimuksessa, jossa selvitettiin hyperkalemista johtuvia sairaalahoitoja. ACE-estäjän ja spironolaktonin yhdistäminen on mahdollista mutta sekä annosta että kaliumtasoa on huollellisesti tarkkailtava.

Juurlink ym. NEJM 2004, ss 343-551 August 5 http://www.nejm.org