Tukisukat vähentävät laskimotulpan jälkeisiä oireita

Alaraajojen syvän laskimotukoksen jälkeen lähes puolelle potilaista jää häiritseviä oireita. Satunnaistetussa, kontrolloidussa tutkimuksessa todettiin että joustavien tukisukkien avulla näitä oireita voitiin vähentää noin 50 %. Tutkimus kesti 2 vuotta.

Prandoni ym Ann Intern Med 17 August 2004;141 ss 249-256 http://www.annals.org