Dementoituneiden ajokyvyn arviointi

Ministeriön antamissa uudissa ohjeissa "Lääkärin ilmoitusvelvolisuutta
ajoterveysasioissa koskevat soveltamisohjeet" mainitaan, että
neurologin tulee ottaa kantaa ajokykyyn dementoituneella. Tiedon mukaan myös geriatrit käyvät aivan yhtä hyvin asiantuntijana ajokykyasioissa.

TS