Ikäihmisten kuntoutusneuvola -projekti ja KUUSVIISPLUS –palveluohjausprojekti

Tutkimusjankkeiden tiedot lisätty Projektit-osastoon.