Etiikkasymposium 6.10.2004 Helsingissä

Vanhustenhoidon eettisiä ongelmia käsittelevä symposium 6.10.2004 SGF:n ja SLOES:n jäsenille. Kts kokoussivu.

TS