Käypä hoito-suositukset netissä

Lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito-suositukset löytyvät nykyään verkosta osoitteesta www.kaypahoito.fi. Aiheita on jo kertynyt lukuisia, monet niistä hyödyllisiä vanhustenkin hoidossa. Suositukset perustuvat parhaaseen käytettävissä olevaan tutkimusnäyttöön ja niitä myös päivitetään.

http://www.kaypahoito.fi