Raihnautumisen syyt ja ehkäisy

Vanhuuteen liittyvä raihnautuminen (engl. frailty) ja sen syyt ovat monilta osin huonosti tunnettuja – määritelmää myöten. Sitä voidaan kuitenkin pitää geriatrisena oireyhtymänä, joka lisää kuolemanvaaraa ja altistaa useille sairauksille, kaatumiselle ja toimintakyvyn heikentymiselle. Raihnautumisen piirteitä ovat mm. painonlasku, heikentynyt lihasvoima, hitaus ja vetämättömyys. Metabolisen oireyhtymän tapaan se näyttää olevan enemmän kuin osiensa summa. Koska raihnautumista voidaan – määritelmästä riippuen – todeta 10-20 %:lla vanhuksista, sillä on suuri merkitys terveyden- ja sosiaalihuollon kannalta. Raihnautumisen olemusta, syitä ja ehkäisykeinoja selvitellään 50 000 iäkästä henkilöä käsittävässä kanadalaisessa projektissa, joka jatkuu vuoteen 2008, ja joka on osa Canadian Longitudinal Study on Aging-tutkimusta . Lisätietoja löytyy projektin www-sivuilta (www.frail-fragile.ca www.fhs.mcmaster.ca/clsa)

(3rd Congress of the European Union of Geriatric Medicine Society, Wien 15-19.9.2004 http://www.frail-fragile.ca http://www.fhs.mcmaster.ca/clsa