Antioksidantit ja syöpä

Antioksidanteilla tehdyistä syövänehkäisytutkimuksista (lumekontrolloidut) tehty analyysi osoittaa ettei antioksidanttihoidosta yleisesti ole ole ollut hyötyä maha-suolikanavan syöpien ehkäisyssä, päin vastoin antioksidanttien käyttöön näytti jopa liittyvän lisääntynyttä kokonaiskuolleisuutta. Seleenistä näyttää kuitenkin olevan hyötyä, mutta sekin vaatii lisävarmistusta.

Bjelakovic ym Lancet 2004; 364: 1219-28 http://www.lancet.com