Geriatristen oireyhtymien juuret kaukana

Pään kuvantamisesa näkyvät valkean aineen muutokset ennakoivat myös ”geriatrisia oireyhtymiä” kuten kaatumistaipumusta, kognitiivisten toimintojen heikentymistä, masennusta ja virtsainkontinenssia. Muutosten taustalla ovat sydän- ja verisuonitautien riskitekijät kuten kohonnut verenpaine, tupakointi ja dyslipidemia. Niiden hoito on –ollakseen tehokasta – aloitettava viimeistään keski-iässä. Onko geriatri siis jo auttamattomasti myöhässä näiden oireyhtymien hoidossa? Mutta oireenmukainenkin hoito on tietysti tärkeää.

Kuo ja Lipsitz J Gerontol 2004;59:M818-M826