Geriatrinen arviointi on hyödyllistä

Geriatrinen arviointi ja seuranta päivystyshoidon jälkeen kohensi yli 75-vuotiaiden potilaiden pärjäämistä australialaisessa tutkimuksessa Satunnaistetussa ja kontrolloidussa tutkimuksessa interventioryhmä oli geriatrisessa yksikössä ja noin kuukauden moniammatillisen tiimin valvonnassa päivystyskäynnin jälkeen. Kontrolliryhmä sai tavanomaista hoitoa. Interventio vähensi uusia sairaala- ja päivystyskäyntejä ja potilaiden toimintakyky säilyi parempana. Kuolemia tai laitoshoitoon joutumista interventio ei kuitenkaan pystynyt vähentämään.

(Caplan ym. J Amer Geriatr Soc 2004;52:1417