Pallolaajennus ja ohitusleikkaus sepelvaltimotaudin hoidossa 80-vuotiailla

Varhaisesta invasiivisesta (pallolaajennus tai ohitusleikkaus) sepelvaltimotaudin hoidosta on hyötyä vanhoilla potilailla, joskin loppujen lopuksi noin 3 vuoden kuolleisuus ja vaikutukset elämänlaatuun olivat samanlaiset alun perin invasiivisesti tai konservatiivisesti hoidetussa ryhmässä. TIME-tutkimuksessa satunnaistettiin 301 keskimäärin 80 vuotiasta sepelvaltimotautipotilasta joko invasiivisen hoidon ryhmään tai saamaan optimaalista lääkehoitoa. Tutkijoiden mukaan vanhojen valtimotautipotilaiden hoidossa on mahdollista yksilöllisiin valintoihin: voidaan edetä nopeasti oireita poistavaa invasiivista väylää (hoitoon liittyvine mahdollisine harmeineen) tai odottaa ja katsella tilannetta lääkehoidon turvin. Viimemainitun riskinä on kuitenkin joutua sairaalaan ennemmin tai myöhemmin oireiden pahentumisen takia, jolloin invasiiviseen hoitoon kuitenkin päädytään.

Pfisterer ym. Circulation. 2004;110:1213-1218 http://www.ahajournals.org