Mitä verihiutalelääkettä valtimotautipotilaalle

Tavallisin käytössä oleva verihiutaleisiin vaikuttava lääke valtimotautipotilailla on pieniannoksinen asetosalisyylihappo (ASA), uusi vaihtoehto on klopidogreeli. Myös dipyridamoli on käytössä tietyissä tapauksissa. Katsauksessa annetaan ohjeet tämänhetkisestä käytöstä.
ASA:lla on paras näyttö ns. ST-nousu sydäninfarktin sairastaneilla potilailla, ASA tai klopidogreeli sopii niille joilla on ollut TIA-kohtaus tai aivoinfarkti, angina pectoris tai perifeerinen valtimotauti (katkokävely). ASA+klopidogreeli on tarpeen niille, joilla on ollut sepelvaltimotautikohtaus ilman ST-nousua. ASA+dipyridamolia kirjoittajat suosittavat mahdollisesti niille potilaille, joilla on ollut ensimmäinen TIA kohtaus tai aivoinfarkti ilman merkkejä sepelvaltimotaudista.
Valtaosalla potilaista siis ASA on tärkein hoitomuoto. Jos ASA ei näytä riittävän. klopidogreeli on Suomessa mahdollista saada tietyissä tapauksissa erityiskorvattuna.

Tran ym. JAMA. 2004;292:1867-1874 http://www.jama.com