Näyttöön perustuva lääketiede

Näyttöön perustuvaa lääketiedettä (Evidence-based Medicine, EBM) tarvitaan kun yritetään selviytyä tietotulvassa ja saada käyttöön paras mahdollinen hoito. Tälle perustalle rakentuu mm. Duodecimin Käypä hoito-ohjelma (www.kaypahoito.fi). Mutta ei EBM:kään ole ilman ongelmia.
Uusimmassa British Medical Journalin numerossa (30 Oct 2004) on useita EBM:ä arvioivia kirjoituksia.

http://www.bmj.com