Gerontologian erikoistutkijaa haetaan Jyväskylän yliopistoon

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA (Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta Suomen Gerontologian Tutkimuskeskus) julistetaan haettavaksi erikoistutkijan määräaikainen virkasuhde A 26 ajaksi 1.1.2005 - 31.7.2006. Virkasuhteen tehtäviin kuuluvat Suomen Gerontologian Tutkimuskeskuksen vanhenemiseen liittyvien hankkeiden suunnitteluun, kehittämistyöhön ja toteuttamiseen osallistuminen sekä tutkimustulosten raportointi. Erikoistutkija työskentelee tutkimuskeskuksessa Hippoksen alu-eella sijaitsevassa Viveca-rakennuksessa. Virkasuhteen tehtävien menestyksellisessä hoitamisessa edesauttavat virkaan soveltuva tohtorin tutkinto, kokemus ja näkemys vanhenemisen tutkimuksesta, epidemiologian, käyttäytymisgenetiikan tai kokeellisen tutkimuksen tuntemus, muotoutunut oma tutkimuslinja sekä kokemus monitieteisestä vanhenemisen tutkimuksesta. Eduksi luetaan lisäksi kokemus tutkimusapurahojen hankkimisesta, viestintätaidot ja kontaktit vanhenemisen tutkijoihin sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjal-linen taito. Virkasuhteeseen vaaditaan riittävä suomenkielen taito ja kyky ymmärtää ruotsinkieltä. Virkasuhteen täyttämistä varten on laadittu virantäyttösuunnitelma, jossa on lisätietoa virkasuhteeseen kuuluvista tehtävistä ja kelpoisuuden osoittamisesta sekä virkasuhteeseen hakemisesta ja nimittämisestä.Määräaikaisuuden perusteena ovat tutkimuskeskuksen tehtävissä tapahtuvat uudelleen järjestelyt.
Hakuilmoitus on nähtävänä yliopiston www-sivulla: http://www.jyu.fi ja virantäyttösuunnitelma tiedekunnan www-sivulla: http://www.jyu.fi/liikunta/virat.htm sekä tilattavissa maksutta yli-opiston kirjaamosta, puh. (014) 260 1024.
Tiedustelut: Suomen Gerontologian Tutkimuskeskuksen johtaja Taina Rantanen, puh. (014) 260 4592 . Hakuaika päättyy 15.11.2004 klo 16.15.

http://www.jyu.fi