Kilpirauhasen liikatoiminnan pitkäaikaisvaikutukset

Kilpirauhasen liikatoiminta ja vajaatoiminta ovat tavallisia sairauksia iäkkäilläkin. Ne vaikuttavat eri mekanismein myös muihin elimiin - erityisesti sydämeen ja verenkiertoon. Liikatoiminnan tavallinen hoitomuoto on radioaktiivinen jodi, jota jo vuosikymmeniä on pidetty turvallisena hoitona. Tosin sen seurauksena voi kehittyä vajaatoiminta, jota sitten on hoidettava tyroksiinilla. Kilpirauhasen häiriöiden pitkäaikaisvaikutuksista on ollut vähän tutkimuksia.

Birminghamilaiset tutkijat käyttivät hyväkseen radiojodihoitoa saaneiden 7209 potilaan rekisteriä (vuodesta 1950) ja selvittivät heidän pitkäaikaisennusteensa. Verrattuna muuhun väestöön, potilaiden kuolleisuus paitsi kilpirauhassairauksiin myös sydän- ja aivoverenkiertosairauksiin sekä lonkkamurtumiin oli lisääntynyt. Syöpien määrissä ei todettu eroa. Tulokset tuskin tarkoittavat sitä, että radiojodihoito sellaisenaan olisi haitallista vaan heijastanevat ennemminkin kilpirauhasen liikatoiminnan aiheuttamia rasituksia verenkiertoelimistölle ja luihin (osteoporoosin kiihtyminen). Myös epätyydyttävästi hoidettu vajaatoiminta voi olla vaikuttamassa esim. siihen liittyvän hyperkolesterolemian tai liian tehokkaan tyroksiinikorvaushoidon kautta.

Kaiken kaikkiaan tulos korostaa kilpirauhashäiriöiden huolellisen hoidon ja seurannan tärkeyttä.

New England Journal of Medicine http://www.nejm.org./ 1998:338,712-8