Geriatrisen arvioinnin vaikuttavuus

Suuressa brittiläisessä satunnaistetussa tutkimuksessa selvitettiin geriatrisen erityisarvioinnin vaikuttavuutta tavanomaisiin avohoitotoimenpiteisiin verrattuna. Tutkimus tehtiin 106:ssa avohoitopisteessä, joissa sellaiset vähintään 75 vuotiaat, joilla oli ongelmia arvottiin joko tavanomaiseen avohoitoon ja seurantaan tai geriatrisen tiimin hoitoon. Kolmen seurantavuoden aikana ei todettu erityisempiä eroja ryhmien välillä. Tämän tyyppinen erityispanostus ei siis näyttänyt kannattavan. Ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitoon ja kohentamiseen tarvitaan joka tapauksessa päteviä menetelmiä. Keskeistä lienee väestön saaminen mahdollisimman hyväkuntoisena eläkeikään, ja tämä vaatii toimenpiteitä jo paljon ennen vanhuusikää.

Fletcher A ym. Lancet 2004; 364: 1667-77 http://www.lancet.com