Kylpytekniikka rauhoittaa dementiapotilasta

Ihmisläheisillä kylpemistavoilla voitiin vähentää dementiapotilaiden kylpemiseen liittyyvää levottomuutta ja aggressiivisuutta. Tutkimus oli satunnaistettu ja kontrolloitu ja siihen osallistui 69 dementiapotilasta ja heidän kylvettäjänsä. Pesuaika piteni jonkin verran, mutta hygienia tms. ongelmia ei ilmennyt.

Sloane PD ym Journal of the American Geriatrics Society November 2004