Katsaus fibromyalgian nykyhoidosta

Fibromyalgia eli pehmytosareuma on elämänlaatua huonontava, usein krooninen oireyhtymä, jonka paras hoito on epäselvä. Katsauksessa käytiin läpi yli 500 fibromyalgian hoitoa käsittelevää tutkimusta. Ne ovat usein olleet olleet kestoltaan liian lyhyitä ja myös hoitotuloksen kontrolloinnissa on puutteita. Neljästä hoitomuodosta näyttää olevan apua: pieniannoksinen trisyklinen antidepressiivilääkitys, sydän- ja verenkiertoelimistöä harjoittava liikunta, ns. kognitiivinen käyttäytymisterapia ja potilasopetus. Näitä voidaan käyttää vaiheittain tai kaikkia yhdessä.

Don L. Goldenberg, ym, JAMA 2004, November 17 http://www.jama.com