Kilpirauhasen toiminnan vaikutukset yli 85 vuotiailla

Kilpirauhasen laboratoriotutkimuksin todettavien toimintahäiriöiden todennäköisyys lisääntyy vanhetessa. Epäselvää kuitenkin on pitääkö oireetonta kilpirauhasen vajaatoimintaa hoitaa. Hollantilaisessa väestötutkimuksessa selvitettiin kilpirauhsen toiminnan vaikutuksia yli 85-vuotiaiden toimintakykyyn ja ennusteeseen. Suurentunut TSH-pitoisuus (merkitsee oireetonta vajaatoimintaa) ei vaikuttanut toimintakykyyn ja ennemminkin liittyi parempaan ennusteeseen. Suurentunut tyroksiinipitoisuus (liikatoiminta) taas huononsi ennustetta lievästi. Ehkäpä lievä vajaatoiminta estää vanhaa elimistöä ylikuormittumasta?

Jacobijn Gussekloo,ym JAMA. 2004;292:2591-2599. http://www.jama.com