Rytmihäiriöiden taustatekijöitä

Sydänkuoleman taustalla ovat usein vaaralliset rytmihäiriöt, joita esim. psyykkinen stressi voi laukaista. Tutkimuksessa selvitettiin säätilan, stressin, liikunnan ja eräiden lääkkeiden vaikutuksia rytmihäiriöherkkyyteen 457 potilaalla, joille tehtiin EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti. Useilla säätilatekijöillä, mm. kovalla tuulella, korkeapaineella ja ilman kosteudella, samoin kuin henkisellä rasituksella oli yhteys rytmihäiriöiden ilmaantumiseen.Erityisesti miehillä ja iäkkäillä taas beetasalpaaja tai ahdistusta lievittävä lääkehoito näytti suojaavan rytmihäiriöiltä.

V Puli ym. American Journal of Epidemiology 2004 160(11):1047-1058 http://aje.oupjournals.org