Aorttaläpän ahtauma - uusia hoitomuotoja

Aorttaläpän ahtauma on nykyisin teollisuusmaiden tavallisin läppävika ja se lisääntyy väestön vanhetessa. Taustalla on tavallisimmin läppärakenteiden jäykistyminen ja kalkkeutuminen.Taudin edettyä oireiseen vaiheeseen, sen ennuste on perinteisesti ollut huono. Leikkaushoito on kuitenkin kehittynyt ja se voidaan onnistuneesti tehdä hyvinkin iäkkäille potilaille. Uusi tietämys lisää myös mahdollisuuksia ehkäistä tätä läppävikaa, sillä sen riskitekijät näyttävät samoilta kuin yleensä valtimotautien: kohonnut kolesteroli ja verenpaine, tupakointi ja diabetes. Parhaillaan on meneillään tutkimuksia - mm. Suomessa - jossa kolesterolitasoa pienentävällä lääkehoidolla (statiinit, etsetimibi) koetetaan estää läppävian pahenemista.

Cowell ym. Age Ageing 2004;33:538-544