Katsaus sekamuotoisesta dementiasta

Ikääntymisen lisääntyy dementiamuoto, jossa on sekä Alzheimerin taudin että verisuoniperäisen dementian piirteitä. Kolinesteraasi-inhibiittoreista näyttää olevan tässä dementiamuodossa samanasteista hyötyä kuin Alzheimerin taudissakin. Erityisen tärkeää on ehkäistä tätä dementiatyyppiä valtimotautien riskitekijöiden - erityisesti kohonnut verenpaine ja dyslipidemia -hyvällä hoidolla. Oleellista on uusien aivovaltimovaurioiden estäminen

Langa ym. JAMA 2004;292:2901-2908. http://www.jama.com