Kohonnut verenpaine heikentää kognitiota iäkkäillä - lisäaihe hoitoon

Vaikka kohonneen verenpaineen haitat ovat selvät, myös matala verenpaine voi olla haitallista erityisesti iäkkäillä. Tässä tutkimuksessa selvitettiin verenpaineen yhteyksiä kognitioon muuten terveillä iäkkäillä (keskimäärin 72 v.). Tulosten mukaan jokainen 10 mmHg verenpaineen lisäys lisäsi 2.3-kertaiseksi saada huonompi tulos kognitiivisissa testeissä. Paineen laskulla pystyyn noustua ei ollut yhteyttä kognitioon.
Kohonneen verenpaineen hoidon hyödyistä yli 80 vuotiailla on keskusteltu paljon. Kokonaistilanne näyttää tällä hetkellä siltä, että hoidolla voidaan estää aivohalvauksia ja sydämen vajaatoimintaa, kuolemaa hoito ei sen sijaan lykkää (Elliott, Hypertension 2004;44:800-4). Kognition parempi säilyminen olisi selvä lisäplussa.

Kuo ym. The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences 59:1191-1194 (2004)