Osteoporoosiriskin ja nikamamurtumien arvionti

Osteoporoosi yleistyy ikääntyessä ja murtumariski kasvaa. Vaikka lonkkamurtuma on henkeä uhkaavampi komplikaatio, nikamamurtumat aiheuttavat kipua ja huonontavat elämänlaatua. Kuten sairauksien ehkäisyssä aina, suuresta potilasjoukosta pitäisi löytää ne joihin kohdistaa tarkemmat tutkimukset (luuston tiheysmittaus) ja jotka parhaiten hyötyvät tehokkaasta lääkehoidosta. Tässä tutkimuksessa selvitettiin yksinkertaisten kliinisten tietojen ja testien diagnostista tarkkuutta naisten osteoporoosin ja piilevän nikamamurtuman tunnistamisessa. Paras positiivinen uskottavuusosamäärä (likelihood ratio, LR+) osteoporoosin olemassaololle oli painolla (alle 51 kg) ja hampaiden lukumäärällä alle 20. Rintanikaman murtumaan viittasi se, ettei takaraivo kosketa seinää suorana seisten, lannerangan nikamamurtumaan se, että seistessä alimpien kylkiluiden ja lantion etäisyys on alle 2 sormenleveyttä . Tämän suuruiset uskottavuusosamäärät voivat merkittävästi vaikuttaa yksilön riskin arviointiin.

Green ym. JAMA 2004;292:2890-2900 http://www.jama.com